Sejarah dan Hak Zakat

On Tuesday, July 30th, 2019 By

PAISejarah Zakat Semua syariat islam diturunkan oleh ALLAH pasti diikuti dengan sejarah zakat yang disebut dengan asbabun nuzul, tanpa terkecuali syariat zakat....